Risk för förväxling med utbyte

Sex procent av äldre apotekskunder har förväxlat sina läkemedel till följd av generiskt utbyte. det visar en undersökning som Apoteket har låtit utföra.

Ju fler läkemedel desto större är sannolikheten för generiska utbyten, det vill säga byte till ett billigare medicinskt likvärdigt alternativ på apoteket. Det som blir en stor besparing för samhället kan innebära ett problem för den enskilde. Särskilt äldre personer har ofta fler läkemedel och i en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Apoteket uppgav 6 % av de tillfrågade receptkunderna mellan 75 och 79 år att de har förväxlat sina läkemedel efter utbyte på apoteket.

– Ja det är ett problem om 6 % visste att de hade förväxlad dem, men hur många vet inte om att de har förväxlat medicinerna?
Det sa Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef på Västmanlands sjukhus i Sala, en av paneldeltagarna på seminariet, som ser en stor risk med många generiska byten bland sina äldre patienter.
Positivt är att andelen personer som är 80 år med olämpliga läkemedel faktiskt har minskat de senaste åren. Det visar siffror från Koll på Läkemedel om äldres läkemedelsanvändning, som också presenterades på seminariet. Ingen av paneldeltagarna var heller emot generikasystemet i sig, besparingar som det har inneburit för samhället är för stora för det.

– Vi säger ja till generikasystemet, men vi vill ha högst ett generiskt utbyte under receptets giltighetstid för 75-plussare, sa Sten Boström, ansvarig för sjukvårds- tandvårds- och läkemedelsfrågor på PRO.

Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, bekymrar sig över att diskussionerna om generiskt utbyte tar tid från rådgivning om läkemedel. Hon önskar en möjlighet för apoteken att byta till just det generiska alternativ som en viss kund vill aha. Detta oberoende av vilket läkemedel som står på receptet och även av vilket generiskt alternativ som det är det beslutade förstahandsvalet under den aktuella perioden.

– Visst finns det problem med byten men inte för alla, det är stor spännvidd bland de äldre sa Annika Svedberg.
Jonas Ekström hade tre förslag på lösningar: Han menar att de generiska kopiorna endast bör få heta substansnamn, inte helt nya namn. Dessutom bör substansnamnen vara tydliga på förpackningarna och skilda från företagsnamnen. Helst borde också generikatabletter eller – kapslar vara lika originalet. Det här skulle minska problem med till exempel dubbelbehandling, som han menar inte är ovanlig idag. Sofia Wallström generaldirektör på TLV*, som också deltog i panelen ville inte uttala sig om specifika lösningar. Men hon poängterade särskilt möjligheten för farmaceuter att motsätta sig byte som nyligen förstärkts.

– Vi måste minimera baksidor och problem som finns, sa hon, men påpekade att det finns EU-reglering att förhålla sig till. Men allt kan inte lösas regleringsvägen. Det handlar om att ha en god dialog.

*TLV= Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Bild; Vid seminariet ”Äldres hälsa riskeras genom generiska byten av läkemedel” i Almedalen deltog Mikael Hoffman, Näverk för Läkemedels epidemiologi, Annika Svedberg, Apotek Hjärtat, Jonas Ekström, Sala sjukhus, Sten Boström PRO och Sofia Wallström TLV. Moderator var Eva Fernvall Apoteket AB.

 Bilaga. Bildpresentation från seminariet

Uppdaterad juni 2015. Seminariet ägde rum i Almedalen 2014

 

Apotekare, Redaktör för Koll på läkemedel Teresa Matérn