Kloka rättigheter – ny reviderad upplaga

Broschyren ”Kloka rättigheter” som riktar sig till äldre läkemedelsanvändare finns nu i en ny upplaga, som är något reviderad jämfört med den gamla.
Kloka rättigheter ges ut av Koll på Läkemedel och finns att beställa här på hemsidan.

Beställ genom att fylla i talongen här!

Kloka rättigheter används i t ex lokala utbildningsaktiviteter för medlemmar i SPF eller PRO. Den passar bra att använda som ett studiematerial i samband med att man genomför den e-utbildning som också finns här på hemsidan.

Lars-Åke Söderlund, ordförande i styrgruppen för Koll på läkemedel;

lars_ake_soderlund_apoteket

– Vi har uppdaterat ”Kloka rättigheter” med tydliga hänvisningar till hemsidan och med information om e-utbildningen Läkemedel och äldre. Denna utbildning är den första interaktiva e-utbildningen om äldre och läkemedel, som riktar sig direkt till läkemedelsanvändarna. Utbildningen kan användas både enskilt eller i studiecirkelformat.

Dina rättigheter

”Kloka rättigheter” handlar om de rättigheter man som äldre läkemedelsanvändare har. I foldern beskrivs vad olika aktiviteter för bättre läkemedelsanvändning innebär;

  • enkel läkemedelsgenomgång
  • fördjupad läkemedelsgenomgång
  • läkemedelsberättelse
  • personlig läkemedelsrådgivning på apotek
  • EES

– Det är glädjande att så många PRO – respektive SPF-föreningar och kommuner som beställer broschyren, säger Lars-Åke. Det gör att kunskaperna sprids om vilka rättigheter äldre läkemedelskunder har och leder därmed också till bättre läkemedelsanvändning.

Den nya reviderade foldern kan du också tanka ner som en PDF fil genom att klicka på bilden;
IMG_3928

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck