Träning och aktivitet – tema för äldredag och kampanj

Den 1 oktober är det internationella äldredagen, i praktiken en del i en kampanjvecka med träning och aktivitet som tema.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för kampanjveckan och äldredagen.
I år uppmärksammas problematiken kring att äldre är mer drabbade av olyckor och skador än andra åldersgrupper. Under veckan genomförs kampanjen ”Bättre Balans – Goda vanor för en friskare och säkrare vardag” tillsammans med SPF och PRO runt om i landet. Kampanjen pågår vecka 40, den 28 september – 4 oktober.

Äldre överrepresenterade vid fallolyckor

Äldre personer över 65 år är överrepresenterade i skadestatistiken och oftast är det p g a en fallolycka. Fallolyckor befaras öka då antalet äldre i samhället ökar.
Särskilt ”äldre äldre” är en grupp som ofta är multisjuka och behöver behandling med olika läkemedel.
Det finns ett antal läkemedel, som är olämpliga för äldre då de kan ge dåsighet, förvirring, balansproblem som kan bidra till fallolyckor. Mot bakgrund av detta är äldre överrepresenterade bland de som drabbas av fallolyckor. Bland de vanligast fallolyckorna finns snubbling, halkning eller snavning.

Skador

Enligt MSB vårdas ungefär 77.000 personer över 65 år på sjukhus till följd av skador och förgiftningar. Det är en ökning med 21 procent på sex år. Fallolyckor utgör 59 procent av alla som sökte vård till följd av skador. Som jämförelse kan nämnas att vägtrafikolyckor är cirka 2 procent och övriga olyckstyper (t ex bränder, drunkning, kvävning, förgiftning, maskinolyckor) är cirka 8 procent.
Ca 115.000 personer 65+ besöker akuten efter att ha skadats, varje år. Majoriteten av dessa (65.000) skadas i bostaden och det är vanligare att kvinnor drabbas än män. 15.000 skadas på sjukhus, sjukhem eller i särskilda boenden.
Mer information om skadestatistik finns bland annat på MSB:s hemsida.

Olämpliga läkemedel för äldre

Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner alla läkemedel. Men trots att alla läkemedel är godkända finns det läkemedel som kan vara olämpliga att använda i vissa sammanhang. Socialstyrelsen har tagit fram en förteckning över läkemedel som kan vara olämpliga för äldre. Du hittar förteckningen här på hemsidan eller i broschyren Kloka Rättigheter som du kan beställa från Koll på läkemedels hemsida.

Koll på läkemedel

Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Apoteket AB, SPF Seniorerna och PRO. Vi presenterar varje år statistik om läkemedelsanvändningen bland äldre i landet. Du hittar senaste statistiken här.
Koll använder statistik från Socialstyrelsen och följer två nyckeltal som ger ett mått på kommunernas vårdkvalitet. Det ena av dessa nyckeltal mäter förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre. Genom vårt gemensamma arbetet har andelen olämpliga läkemedel minskat från 32 % till ca 20 % för de som är äldre 80 år eller äldre
Det är ett bra exempel på att Koll på Läkemedel gör skillnad. När vi minskar andelen olämpliga läkemedel bidrar det också till att minska andelen fallskador.

Använd gärna vår interaktiva utbildning ”Läkemedelsbehandling till äldre” för att informera om dessa problem. Har du frågor så maila till kollpalakemedel@apoteket.se.

 

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund