Pressmeddelande: Maj 23, 2018

Halvering av andelen äldre som får olämpliga läkemedel

Projektet Koll på läkemedel visar stora framgångar kring äldres läkemedelsbehandling. Andelen personer över 80 år som får olämpliga läkemedel utskrivna har minskat till 15,2 procent under år 2017. Därmed är ett av projektets mål uppnått: att halvera andelen från 2010 års nivå. Men variationen mellan olika kommuner och landsting är fortfarande stor.

Sedan initiativet till Koll på läkemedel togs för åtta år sedan har andelen olämpliga läkemedel hos äldre minskat från 32 procent 2010 till 15,2 procent 2017. Ett av målen när projektet startades som ett samarbete mellan Apoteket, SPF Seniorerna och PRO var just att halvera denna siffra.

– Detta är oerhört glädjande, och visar att det är långsiktigt möjligt att förändra läkemedels-behandlingen av äldre, säger Apotekets Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande i Koll på läkemedel. Många äldre har fått en bättre läkemedelsbehandling, men variationerna mellan landets kommuner och landsting är fortfarande stora, varför arbetet måste fortsätta, säger Lars-Åke Söderlund.

Avståndet mellan rikssnittet på 15,2 procents andel som använder olämpliga läkemedel och nivån för förskrivningen i en enskild kommun kan vara stort. Kommunen med störst relativ mängd personer över 80 år med olämpliga läkemedel är Överkalix med 27 procent. Trosa ligger i andra änden av listan, med en andel på 7,9 procent. Alla kommuner visar en nedåtgående trend sedan Koll på läkemedel började redovisa statistiken 2010.

– Vårt arbete visar att medvetna uthålliga ansträngningar för äldres hälsa ger goda resultat. Men det är svårt att acceptera de orimligt stora skillnaderna i läkemedelsbehandling av kvinnor och män. Vi kommer att dra vårt strå till stacken om också vård- och omsorgsgivarna gör detsamma, säger Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvård, PRO.

– De förbättringar som uppnåtts under åren gör Koll på läkemedel, tillsammans med vårdens insatser, till en av de mer framgångsrika på bättre läkemedelsbehandling för äldre. Nu går vi vidare för att sjukvårdshuvudmännen ska arbeta systematiskt och målmedvetet för bättre läkemedelsbehandling. Inte minst genom att se till att regelbundna läkemedelsgenomgångar genomförs, säger Gösta Bucht, sakkunnig i vård och omsorg, SPF Seniorerna.

Målsättning att halvera multimedicineringen

Under perioden 2010-2017 har Koll på läkemedel även följt hur många personer över 80 år som får tio eller fler receptbelagda läkemedel under ett år. Målsättningen var att även denna andel skulle halveras, vilket inte har uppnåtts. År 2017 låg andelen på 47,6 procent. Siffran är svagt ökande men varierar även den stort mellan kommunerna. Vissa kommuner har gjort stora framsteg när det gäller behandling av äldre med läkemedel. Flera satsningar har samverkat till detta, inte minst kommunernas och landstingens ökade fokus på äldre och läkemedel.

Här är listan över de kommuner där minst olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre:

1) Trosa
2) Malå
3) Norberg
4) Uppvidinge
5) Skinnskatteberg

Mest olämpliga läkemedel skrivs ut i Överkalix kommun med 27 procent.

Mer information

Hela statistiken för år 2017 finns på kollpalakemedel.se

Anna Werkelin Ahlin, PRO 073–807 07 88

Gösta Bucht, SPF Seniorerna 073–444 40 88

Lars-Åke Söderlund, Apoteket 070–660 84 32