Våra mål

Fram till 2017 års slut hade Koll på läkemedel de mål du kan läsa nedan. Just nu omarbetas målen som ska gälla 2018-2020. 

Koll på läkemedels mål 2010-2017:

  • Halvera multimedicineringen i åldersgruppen äldre än 80 år (80+). Den andel av befolkningen som är 80 år och äldre och som under 2010 hämtat ut tio eller fler olika läkemedel på recept ska halveras fram till år 2017.
  • Halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 80+. Den andel av befolkningen som är 80 år och äldre och som under 2010 hämtat ut olämpliga läkemedel ska halveras fram till 2017.
  • Alla över 75 år med fem eller fler läkemedel på recept ska erbjudas minst en läkemedelsgenomgång årligen. Den egna läkaren som genomför läkemedelsgenomgången agerar som dirigent och tar ansvar för den äldres hela läkemedelsbehandling.
  • Högst ett generiskt utbyte ska få ske under ett recepts giltighetstid och för personer 75 år och äldre ska generiskt utbyte inte förekomma. Koll på läkemedel ska verka för att reglerna för generiskt utbyte för äldre patienter ändras så att målet uppnås.