Dags för apoteksbranschens seniorvecka

Under seniorveckan, den 9-15 april, har Sveriges apotek extra fokus på äldres läkemedel. Då erbjuds alla kunder över 75 år en så kallad EES-analys av läkemedelsbehandlingen. Syftet är att fler ska få förutsättningar att använda sina läkemedel på rätt sätt. Vilken nytta analyserna gör kommer utvärderas i ett forskningsprojekt.

Med hjälp av elektroniskt expertstöd (EES) får farmaceuten automatiskt signaler om höga läkemedelsdoser, olämpliga läkemedelsordinationer och riskfyllda kombinationer av läkemedel. Det här kan vara till särskilt stor nytta för dig som är äldre och använder läkemedel.

Under veckan 9-15 april, som utnämnts till seniorveckan, ska du som är över 75 få erbjudande om en EES-analys när du hämtar ut läkemedel på apotek. Du kan också själv be farmaceuten om en genomgång. För att att farmaceuten ska kunna göra analysen krävs ditt samtycke.

Seniorvecka följs upp med forskning

Satsningen på seniorers läkemedel är ett gemensamt initiativ av apoteksbranschen, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten. En forskare från Linnéuniversitetet kommer följa upp resultatet av seniorveckan i en vetenskaplig studie för att ta reda på vilken typ av problem kopplade till läkemedlen som är vanligast och hur läkemedelsanvändningen kan förbättras med EES som stöd.

Vanligt med många läkemedel bland äldre

Koll på läkemedel följer årligen hur många äldre som hämtar ut tio läkemedel eller fler, eftersom antalet samtidiga läkemedel i sig innebär en risk för krockar och biverkningar. Denna andel av befolkningen över 80 år har under många år legat stadigt kring 47 procent. Och enligt ny statistik från SKL och Socialstyrelsen har det blivit vanligare att personer över 75 år inom äldreomsorgen använder tio läkemedel eller fler. Läs mer om läkemedelsanvändning inom äldrevården här.

Det viktigaste är dock att läkemedelsbehandlingen gås igenom och utvärderas med jämna mellanrum så att dosering och val av läkemedel är anpassat efter individen. Förhoppningen är att EES-analyser kan bidra till detta.

 

Apotekare, Redaktör för Koll på läkemedel Teresa Matérn