Att tänka på när du får läkemedel

För att en läkemedelsbehandling ska fungera bra så är det viktigt att du som patient följer de råd och anvisningar som gäller för just din medicinering.

Här får du några tips som hjälper dig att använda dina läkemedel på bästa sätt.

Uppdaterad oktober 2015.

Viktigt för en framgångsrik läkemedelsbehandling

1

Ta med en lista på dina läkemedel till doktorn
Du kan antingen ta med läkemedelslistan ”Mina aktuella läkemedel” . Eller anteckna vilka läkemedel du använder och hur du använder dem. Glöm inte receptfria läkemedel och andra produkter, som naturläkemedel och hälsokostpreparat, om du använder sådana.
Om du får nya läkemedel förskrivna ta reda på vad det är bra för, hur länge du ska ta dem och vad som händer om du inte använder läkemedlet.
Vid ändring av din läkemedels behandling behöver du en ny läkemedelslista. Fråga efter den om du inte får den.

2

Förbered dina frågor till doktorn eller till apoteket
Skriv ner dina frågor och funderingar innan du besöker doktorn eller går till apoteket. Du kan använda dig av broschyren Kloka frågor, som finns här på hemsidan, som ger tips om olika frågor.Berätta för doktorn om du misstänker biverkningar eller om du har något läkemedel som finns på listan olämplig läkemedel.

3

Boka läkemedelsrådgivning
Om du är över 75 år och har fler än 5 läkemedel har du rätt till en läkemedelsgenomgång med din läkare en gång om året. Du bokar tid på vanligt sätt för läkarbesök och ber att få en genomgång.
Du kan också boka ”Personlig läkemedelsrådgivning” med en farmacevt på Apoteket. Se information om detta här på hemsidan.

4

Förändrade levnadsvanor kan vara viktiga
Förändrade levnadsvanor kan förbättra din hälsa och din situation utöver läkemedelsbehandling. T ex motion, förbättrad kosthållning, sluta röka, viktnedgång, sjukgymnastik, artrosskola, KOL-skola, etc.

5

På apoteket
Här kan du be om hjälp med en kontroll av dina läkemedel i Apotekens elektroniska expertstöd (EES), ett hjälpmedel för att upptäcka olämplig läkemedelsbehandling. Här kan man t ex se om några av dina läkemedel interagerar med varandra på ett oönskat sätt.
Tänk på om du får samma läkemedel som tidigare eller om apoteket byter till ett annat likvärdigt alternativ. S k generiska läkemedel är likvärdiga alternativ, se till att du inte använder två olika alternativ av samma sak i misstag
Apoteket kan hjälpa dig med att ta bort inaktuella recept och ge dig en förteckning ”Mina sparade recept”, som visar vilka recept du har, hur länge de är giltiga och hur mycket som finns kvar att hämta ut.

6

Under medicineringens gång
Följ ordinationen, läs bipacksedlarna noga och spara dem. Följ anvisningar och råd i bipacksedeln. Har du frågor kan du alltid kontakta apoteket eller doktorn.
Om du glömmer att ta en dos kan du hitta information i bipacksedeln alternativt fråga på apoteket vad du ska göra.

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck