Ställ krav och var aktiv

– Det gäller att ställa krav och vara aktiv i frågan om att förbättra läkemedelsanvändningen till äldre, menade Sam Venngren, PRO-medlem från Norsjö i Västerbotten. Sam var en av deltagarna i informationsträffen om äldres läkemedelsanvändning som Koll på läkemedel arrangerade den 26 november på Clarion Hotell Arlanda.

Man ska vara aktiv och ligga på i bl a det kommunala pensionärsrådet (KPR) , menade bland annat Sam Venngren (PRO) från Norsjö i Västerbotten, som arbetat med frågan på sin hemort.
– Men det är viktigt, menade Sam, att vara tydlig med att vi inte är ute efter en syndabock till eventuella problem utan att vi snarare är ute efter resultat vad gäller de problem som finns. Sam, som arbetat via KPR i Norsjö menade att alla ska gå hem och ta tillvara möjligheten att agera i KPR.

Det var en intensiv diskussion bland deltagarna på mötet. När det gällde multimedicnerings problemet framfördes bl a att det inte är antalet läkemedel som är avgörande utan det är nyttan med behandlingen och kvaliteten. Men den statistik som presenterades av Sten Boström (PRO och Koll på Läkemedel) visade tydligt att medicinering med många olika läkemedel fortfarande är ett problem bland de äldre.

– Det är viktigt att vi som patienter blir delaktiga i vår medicinering, menade många.
Problemet med stafettläkare sågs som ett särskilt bekymmer i norrlandslänen. Det är svårt att få en läkare med överordnat ansvar för all medicinering, när man ständigt möter nya doktorer.

Avslutningsvis konstaterades att vi som medlemmar i pensionärsorganisationerna och representanter i de kommunala pensionärsråden har en unik möjlighet tack vare de konferenser som Koll på läkemedel arrangerar att driva frågan om bättre läkemedelsbehandling till äldre på lokal nivå.

Bild Sam Venngren, PRO-medlem i Norsjö i Västerbotten

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck