Artiklar för äldre om äldre

Stöd och hjälpmedel i vardagen för äldre

Apoteket har ett särskilt sortiment av ergonomiska hjälpmedel och smarta verktyg för att förenkla både vardagen och att...

Läs hela artikeln

Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel...

Se hur du bör göra

Äldre förbisedda – smärttillstånd tas inte på allvar

I en ny rapport från SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) har man utvärderat behandling...

Läs hela artikeln

5 viktiga frågor att ställa om dina läkemedel

Koll på Läkemedel presenterar , t.ex. när du träffar din...

Läs hela artikeln

Motverka risken för fallolyckor – stöd från Koll på Läkemedel och Socialstyrelsen

Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver läggas...

Läs hela artikeln

Har du koll på dina läkemedel? Fråga efter en Läkemedelsgenomgång.

Visste du att du som är 75 år har rätt till en Läkemedelsgenomgång? Socialstyrelsen har...

Läs hela artikeln
Vi som driver Koll på läkemedel

Apoteket drivs av visionen
- ett liv i hälsa. Och vi möter våra kunder
utifrån behov och situation.
På apoteket.se kan du ta del av vad vi har att erbjuda, handla läkemedel och produkter, boka tjänster, får rådgivning
och mycket annat.

Gå till apoteket.se

PRO, Pensionärernas riksorganisation är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 300 000 pensionärer.

Gå till pro.se

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och är politiskt och religiöst obundet. SPF har idag cirka 270 000 medlemmar, drygt 830 föreningar och 27 distrikt.

Gå till spfseniorerna.se

SKPF Pensionärerna är ett snabbt växande pensionärsförbund med över 170000 medlemmar. SKPF Pensionärerna är partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende och företräder inga andra intressen än medlemmarnas intressen.

Gå till SKPF Pensionärerna