Artiklar Reportage Intervjuer

Broschyrer på olika språk för att nå fler äldre läkemedelsanvändare

Koll på läkemedel som arbetar för bättre läkemedelsanvändning bland äldre i Sverige har nu översatt...

Läs hela artikeln
Lars-Åke Söderlund

Nu blir koll på läkemedel ännu starkare – och på totalt sex olika språk

Kvalitet i läkemedelsanvändningen kan speglas utifrån kravet att sjukvården skall vara...

Läs hela artikeln

Nya framgångar för Koll på Läkemedel

Nya framgångar för Koll på läkemedel – Över 80 000 äldre slipper olämpliga läkemedel Projektet Koll på läkemedel visar stora framgångar kring äldres läkemedelsbehandling. Andelen...

Läs hela artikeln
Lars-Åke Söderlund

Koll på Läkemedel 10 år – Ordföranden har ordet!

Koll på Läkemedel firade i dagarna 10-årsjubileum! Koll på Läkemedel, som drivs av Apoteket, SPF Seniorerna,...

Läs hela artikeln

Koll på Läkemedel växer sig allt starkare

Sedan tidigare deltar SPF Seniorerna och PRO tillsammans med Apoteket I samarbetet. Nu har även SKFP Pensionärerna med över 170 000 medlemmar anslutit sig till...

Läs hela artikeln
Foto på dosett med läkemedel

Fler läkemedel till allt fler äldre – kommentar

Koll på Läkemedels ordförande, Lars-Åke Söderlund, kommenterar orsaker och förbättringsåtgärder relaterade till Socialstyrelsens siffror som visar att...

Läs hela artikeln
Koll på läkemedel är en satsning som drivs gemensamt av:

Apoteket drivs av visionen
- ett liv i hälsa. Och vi möter våra kunder
utifrån behov och situation.
På apoteket.se kan du ta del av vad vi har att erbjuda, handla läkemedel och produkter, boka tjänster, får rådgivning
och mycket annat.

Gå till apoteket.se

PRO, Pensionärernas riksorganisation är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 pensionärer.

Gå till pro.se

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och är politiskt och religiöst obundet. SPF har idag cirka 270 000 medlemmar, drygt 830 föreningar och 27 distrikt.

Gå till spfseniorerna.se

SKPF Pensionärerna är ett snabbt växande pensionärsförbund med över 170000 medlemmar. SKPF Pensionärerna är partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende och företräder inga andra intressen än medlemmarnas intressen.

Gå till SKPF Pensionärerna