Fler inom äldreomsorgen får många läkemedel

Det har blivit vanligare att använda många läkemedel bland personer över 75 år inom äldreomsorgen. Statistiken visar på en ökning mellan år 2016 och 2017, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Flera läkemedel samtidigt medför en ökad risk för olika typer av biverkningar.

Tio eller fler läkemedel är den gräns som brukar användas när man mäter så kallad multimedicinering. Enligt rapporten ”Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre” ökar andelen äldre över 75 år som är multimedicinerade inom äldrevården. Många läkemedel ökar risken för biverkningar och äldre är särskilt känsliga. Socialstyrelsen kommenterar siffrorna i ett pressmeddelande med att det är viktigt att utvärdera nyttan av läkemedel kontinuerligt.

Det är Inte bara antalet läkemedel som är relevant att följa som en indikator, utan det har även har betydelse vilka läkemedel som används – vissa passar sämre för äldre än andra. Indikatorer som handlar om detta finns också med i de öppna jämförelserna. Du kan läsa mer om det i rapporten ”Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre”  på Socialstyrelsens webbplats.

Även Koll på läkemedel jämför andelen äldre som hämtar ut tio eller fler läkemedel från år till år, samt andelen som får olämpliga läkemedel. Koll på läkemedels statistik för 2017 kommer under våren 2018 och omfattar alla äldre över 80 år, även de utanför äldreomsorgen.