”Det är värt att lägga resurser på att minska fallskador hos gamla”

Tre debattörer i Dagens Medicin anser att samhället borde ta fallskador bland äldre på större allvar och satsa på att förebyggande åtgärder.

Läs artikeln på Dagens Medicins webbplats