Okloka listan – läkemedel som är olämpliga för äldre

Okloka listan är en förteckning över läkemedel som är olämpliga för äldre patienter. Läkemedel som förskrivs på recept ska användas för den behandling som de är godkända för.

Det är Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten, som godkänner alla läkemedel. Men trots att de läkemedel som finns tillgängliga är godkända av läkemedelsmyndigheten så finns det läkemedel som kan vara olämpliga att använda i vissa sammanhang.

Bland annat finns en förteckning över läkemedel som är, eller kan vara olämpliga för äldre, eftersom de ger en hög risk för biverkningar. Förteckningen över olämpliga läkemedel har tagits fram av Socialstyrelsen.

Fler äldre får olämpliga läkemedel

Allt fler personer som är över 80 år behandlas med läkemedel som är direkt olämpliga. Samtidigt erbjuds fler äldre en årlig genom gång av sin läkemedelsbehandling.

Äldreguiden för 2012 visar att:

– Äldre som bor i särskilt boende får över lag fler läkemedel. Speciellt anmärkningsvärt är den höga förskrivningen av olämpliga läkemedel som bör undvikas om det inte finns särskilda skäl.
16 procent av personer som är över 80 år i särskilt boende behandlades med olämpliga läkemedel. (Ref. Socialstyrelsen)

Du kan hitta Socialstyrelsens vägledning om läkemedelsgenomgångar, ett sätt att se över medicineringen och kanske ta bort olämpliga läkemedel på Socialstyrelsens hemsida. Även Äldreguiden finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Okloka listan är en förteckning över olämpliga läkemedel för äldre. Du hittar den senaste förteckningen över olämpliga läkemedel här nedan.
Om du klickar på ett preparat du är vill veta mer om så kommer du till bipacksedeln för just detta preparat, som finns på FASS.se.

Uppdaterad oktober 2015

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck