Olämpliga läkemedel – läkemedel som är olämpliga för äldre

Olämpliga läkemedel är en förteckning över läkemedel som är olämpliga för äldre patienter. Läkemedel som förskrivs på recept ska användas för den behandling som de är godkända för.

Det är Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten, som godkänner alla läkemedel. Men trots att de läkemedel som finns tillgängliga är godkända av läkemedelsmyndigheten så finns det läkemedel som kan vara olämpliga att använda i vissa sammanhang.

Bland annat finns en förteckning över läkemedel som är, eller kan vara olämpliga för äldre, eftersom de ger en hög risk för biverkningar. Förteckningen över olämpliga läkemedel har tagits fram av Socialstyrelsen.

Olämpliga läkemedel är en förteckning över olämpliga läkemedel för äldre. Du hittar den senaste förteckningen över olämpliga läkemedel här nedan.
Om du klickar på ett preparat du är vill veta mer om så kommer du till bipacksedeln för just detta preparat, som finns på FASS.se.