Vård i livets slutskede

Vad bör behandlas

Att främja välbefinnande och att ge god symtomlindring är det absolut viktigaste. Gå igenom läkemedelslistan, sätt ut alla icke nödvändiga mediciner inklusive dropp och sondnäring.
Ordinera subkutana/intravenösa vid behovsläkemedel enligt rekommendation nedan.

Icke-farmakologisk behandliong

Åtgärder för att undvika trycksår.
Rosslande andning: LÄgesändring i sängen. Munvård med avlägsnande av slem och fuktning av slemhinnan.
Bästa behandlingen av oro är att vårdgivaren ger patienten tid att prata om den.
Smärta: Akupunktur, avledning/distraktion, massage (taktil eller klassisk), TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt värme/kyla.

Vilka läkemedel bör användas?

Smärta

  • Paracetamol är basbehandling, kan ges som suppositorium
  • Morfin 2,5 – 5 mg (sc/iv) om eGFR > 60 ml/min
  • Oxycodon (sc/iv) om eGFR < 60 ml/min

Andnöd

  • Morfin enligt ovan
  • Furosemid (om lungödem/hjärtsvikt) 20 – 40 mg sc/iv

Ångest

  • Midazolam 1 mg sc/iv

Illamående

  • Haldol 0,5 mg sc/iv

När hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandling med palliativa läkemedel bör pågå tills patienten avslutat sitt liv.