Ny statistik visar på halverad andel med olämpliga läkemedel

Ett av Koll på läkemedels mål är uppnått: Andelen av befolkningen över 80 år som får läkemedel klassade som olämpliga för äldre är halverad sedan 2010. Det visar Socialstyrelsens statistik för 2017 som nu är bearbetad av Koll på läkemedel.

Multimedicineringen, definierad som 10 läkemedel eller fler, har dock inte minskat bland de äldre. Stora skillnader i läkemedelsanvändningen bland olika grupper kvarstår också. Siffrorna varierar stort mellan kommuner och mellan könen. Alla tabeller hittar du här