Den 19 november genomförde Koll på läkemedel ett seminarium med fokus på hur vi får en bättre läkemedelsanvändning för äldre.

Ny statistik kring olämpliga läkemedel för äldre liksom multimedicinering presenterades och varvades med inspel och kommentarer från läkare, farmaceuter, forskare, myndighetsföreträdare och pensionärer.

Att användningen av olämpliga läkemedel går ner är något Koll på läkemedel särskilt kan glädjas åt, eftersom vi jobbat med frågorna i många år. Här finns länk till seminariet för den som vill se det i efterhand.

Hem

Om äldre och läkemedel År 2008 uppmärksammades en patient vid namn Gulli. På grund av feldiagnosticering och felmedicinering med ett antal olika läkemedel blev hon...

Läs hela artikeln
Hand som håller fram medicin i tablettform i olika färger.

Om projektet

Koll på Läkemedel Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Samarbetet...

Läs hela artikeln

Våra mål

Fram till 2017 års slut hade Koll på läkemedel de mål du kan läsa nedan. Just nu omarbetas målen som ska gälla 2018-2020. ...

Läs hela artikeln

Risk för felmedicinering

Många sjukdomar behandlas effektivt med moderna läkemedel. För sjukdomar som till exempel astma, blödarsjuka, bristsjukdomar, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, infektioner, magsår, psykiska sjukdomar, smärta och...

Läs hela artikeln

Studiecirklar om läkemedel och äldre

PRO och SPF Seniorerna arrangerar medlemsmöten och studiecirklar om bättre läkemedelsanvändning hos äldre. Koll på läkemedel har ett arbetsmaterial;  ”Kloka frågor” och...

Läs hela artikeln