Ny lag från 1 januari

Stärkt ställning för patienterna

Den 1 januari 2015 införs en ny lag som ska stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården. Lagen ska också stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Den nya lagen ligger helt i linje med de ambitioner vi har inom Koll på Läkemedel – att stödja patienten att ta ett ökat ansvar för sin egen läkemedelsbehandling.

Patientlagen ersätter den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen och har större fokus på hur vårdgivaren ska underlätta patientens delaktighet och valfrihet i sin egen vård.
Lagen ställer nya krav på hur vården ska informera patienten samtidigt som patienten får större valmöjligheter och ett större självbestämmande.

Vad innebär lagen för dig som patient?

Den nya lagen innebär bland annat;

 • Fritt val av vårdgivare av öppenvård
  Patienten har möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård* i hela landet.
 • Möjlighet att lista sig i annat landsting
  Patienten kan välja att tillhöra en hälso-/vårdsentral i ett annat landsting än sitt eget.
 • Större inflytande för barn
  Barn får större möjlighet att uttrycka sin inställning till den vård eller behandling som är aktuell.
 • Större informationsplikt
  Patientlagen förtydligar att patienten ska få information om
  – sitt hälsotillstånd
  – de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
  – de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
  – vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård
  – det förväntade vård- och behandlingsförloppet
  – väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
  – eftervård
  – metoder för att förebygga sjukdom och skada.Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språklig bakgrund och andra individuella förutsättningar.*Vård som ges på sjukhus att patienten behöver stanna över natten.

  Läs mer på www.1177.se/patientlagen

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund