5 viktiga frågor att ställa om dina läkemedel

Koll på Läkemedel presenterar 5 viktiga frågor att ställa om dina läkemedel, t.ex. när du träffar din läkare, sjuksköterska eller besöker ditt lokala apotek och träffar en farmaceut.

När du träffar dem glöm inte att berätta om vilka

· Receptfria läkemedel du använder, t.ex. smärtstillande läkemedel, vitaminer o.s.v.

· Vilka naturläkemedel du använder

· Om du lider av någon allergi, t.ex. mot en viss typ av läkemedel

Koll på Läkemedel har tagit fram en broschyr speciellt för dig, med Kloka frågor att ställa till din läkare. Vi vet att med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel. För några handlar det om tillfällig medicinering, men för andra kan det handla om många läkemedel under lång tid. Ju fler läkemedel, desto större är risken för biverkningar med följdsjukdomar som resultat.

Vissa läkemedel är dessutom direkt olämpliga till äldre. ”Kloka frågor” ger stöd åt den enskilde att ställa frågor kring sin läkemedelsanvändning vid besök hos läkare. Du kan skriva ut broschyren från vår hemsida, eller beställa den kostnadsfritt på denna länk:

https://www.kollpalakemedel.se/guider-rad-kloka-rattigheter-kloka-fragor-sakerhetskort/kloka-rattigheter-kloka-fragor-sakerhetskort/