Koll på Läkemedel – Almedalen 2014

Koll på läkemedels aktiviteter i Almedalen var lyckade. I Apotekets, SPF Seniorernas och PRO:s paviljonger uppmärksammades samarbetet för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Den nya hemsidan invigdes av Apotekets VD Ann Carlsson vid det seminarium om generiskt utbyte till äldre som arrangerades (se separat artikel). Seminariet var välbesökt och det blev en aktiv och spänstig diskussion om Kolls fjärde mål som handlar om generiska byten till äldre (se Våra mål här på hemsidan)

– Samarbetet inom Koll på läkemedel har pågått i snart fem år, sa Ann Carlsson vid sin introduktion till seminariet. Det finns mycket kvar att göra för att förbättra läkemedelsbehandlingen till äldre och vårt samarbete med SPF Seniorerna och PRO är mycket viktigt.
– Vi är också mycket glada för den nya hemsidan som ger oss nya möjligheter att arbeta med detta viktiga område.

Statistiken som handlar om olämpliga läkemedel respektive multimedicinering till äldre finns tillgänglig här på hemsidan.

Uppdaterad oktober 2015.