Positiva nyheter – fortsatt ekonomiskt stöd

Regeringen har beslutat att tilldela PRO och SPF Seniorerna 400 000 kr för att ta fram och sprida information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador bland äldre kvinnor och män. Arbetet ska utvecklas inom ramen för samarbetsprojektet ”Koll på läkemedel” som organisationerna bedriver tillsammans med Apoteket AB.

Många äldre använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen. Men läkemedel innebär också särskilda risker för äldre personer. De är känsligare än yngre och många får för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre. Detta försöker Koll på läkemedel motverka genom evidensbaserad opinionsbildning och information till medlemmar i PRO och SPF.

Regeringens beslut innebär att PRO och SPF Seniorerna tilldelas 400 000 kr för att tillsammans med Apoteket AB skapa en webbplats och en databas för att ta fram och sprida ny information om sambandet mellan läkemedel, fall och fallskador. I uppdraget ingår även att informera om läkemedelsbehandling ur ett jämställdhetsperspektiv.
Projektet ska även genomföra regionala konferenser i syfte att utbilda lokala informatörer som ska bidra till att öka kunskapen hos medlemmarna i PRO och SPF Seniorerna om bland annat olämpliga läkemedel, riskerna med multimedicinering och fallrisker

 

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund