LÄKEMEDELSBEHANDLING AV DE MEST SJUKA ÄLDRE
BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2016

Vård i livets slutskede

Vad bör behandlas?

Att främja välbefinnande och ge god symtomlindring är det absolut viktigaste. Gå igenom läkemedelslistan, sätt ut alla icke nödvändiga mediciner inklusive dropp och sondnäring.
Ordinera subkutana/intravenösa vid behovsläkemedel enligt rekommendation nedan.

Icke-farmakologisk behandling

Åtgärder för att undvika trycksår.
Rosslande andning: Lägesändring i sängen. Munvård med avlägsnande av slem och fuktning av slemhinnan.
Bästa behandlingen av oro är att vårdgivaren ger patienten tid att prata om den.
Smärta: Akupunktur, avledning/distraktion, massage (taktil eller klassisk), TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt värme/kyla.

Vilka läkemedel kan användas?

Smärta

  • Paracetamol är basbehandling, kan ges som suppositorium
  • Morfin 3,5 – 5 mg (sc/iv) om eGFR > 60 ml/min
  • Oxycodon (sc/iv) om eGFR < 60 ml/min

Andnöd

  • Morfin enligt ovan
  • Furosemid (om lungödem/hjärtsvikt) 20 – 40 mg sc/iv

Ångest

  • Midazolam 1 mg sc/iv

Rosslande andning

  • Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg sc/iv

Illamående

  • Haldol 0,6 mg sc/iv

När hur avsluta behandling?

Behandling med palliativa läkemedel bör pågå tills patienten avlidit.

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad oktober 2016