Definiera symtom med PHASE-20

Det kan vara svårt att veta om besvär som du eller närstående har är kopplade till läkemedel, eller om de beror på något annat. Nu har Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län tagit fram PHASE-20 som hjälp.

PHASE-20 är en skattningsskala som är till för att uppmärksamma om du upplever besvär som möjligen kan bero på din läkemedelsbehandling. I skalan skattas eventuell förekomst av 19 symtom. Symtomen har alla identifierats som vanliga i samband med läkemedelsrelaterad problematik hos äldre. Där finns också en öppen ”övrigt”-fråga. Resultaten ger läkaren en helhetsbild av symtomen.

Du kan fylla i PHASE-20 och ta med till vårdcentralen när du har tid för läkemedelsgenomgång. Dina svar kan vara av stort värde för att din läkare ska få en så bra helhetsbild som möjligt. Läs mer om PHASE-20 på Region Uppsalas webblats.

Gå till Phase 20 hos Region Uppsala

Eller ladda ner formuläret direkt här:

Phase-20 patientversion 2016 (pdf)

Foto: Wavebreakmedia