Läkemedel och fallskador – utbildning

Koll på läkemedels senaste utbildning handlar om hur du kan minska risken för fallskador, både genom levnadsvanor och att hålla koll på läkemedelsbehandlingen.

Ta del av utbildningen via dator

Ta del av mobilanpassad utbildning

Instruktion till cirkelledare.pdf