Yngre tarmsjuka får oftare moderna mediciner

Det finns stora skillnader mellan åldersgrupper i behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Äldre patienter får i större utsträckning äldre läkemedel än yngre, enligt en registerstudie utförd av forskare vid Karolinska institutet. Det behöver dock inte betyda att de äldre får sämre behandling, utan kan handla om att läkarna hänsyn till biverkningar som äldre kan drabbas av, menar forskarna.

I motsats till vad man tidigare sett visar den svenska studien att det inte är ovanligt att äldre personer insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom. Så många som en femtedel av de nyinsjuknade var över 60 år.

– Det är alltså vanligt att man insjuknar vid 60 år eller senare och vi fann inga bevis för att förloppet skulle bli mildare hos äldre, säger Åsa Hallqvist Everhov i ett pressmeddelande.

De som insjuknade vid högre ålder fick oftare opereras för sina symtom än de yngre. Förutom kirurgi ingår inflammationsdämpande medicin i behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom. Och även läkemedelsbehandlingen skiljde sig åt mellan åldersgrupperna. Yngre patienter fick i större utsträckning moderna immunmodulerande läkemedel och läkemedel av typen TNF-hämmare. Äldre patienter fick istället oftare kortisonpreparat.

– Vi vet inte orsaken till det här, men det skulle kunna handla om antingen underförskrivning till äldre eller ett adekvat val då de nyare läkemedlen är förenade med vissa risker och biverkningar. Äldre patienter har ofta redan andra potenta läkemedel, säger Åsa Hallqvist Everhov i pressmeddelandet från Karolinska institutet.

 

Apotekare, Redaktör för Koll på läkemedel Teresa Matérn

Studien har publicerats i den medicinska tidskriften Gastroenterology.

”Incidence and treatment of patients diagnosed with inflammatory bowel diseases at 60 years or older in Sweden”. Åsa Hallqvist Everhov, Jonas Halfvarson, Pär Myrelid, Michael C Sachs, Caroline Nordenvall, Jonas Söderling, Anders Ekbom, Martin Neovius, Jonas F Ludvigsson, Johan Askling, Ola Olén. Gastroenterology, online 1 november 2017.