Olle får olämpliga läkemedel

Olle är omkring 80 år och har problem med varande ögon, men orkar inte ta kontakt med vården för att ta reda på varför.

Bild_09_0312_0
Han har också stora problem med sina tänder, idag har han en protes i överkäken och fem tänder kvar i underkäken. Han har ingen egen tandläkare och har inte heller ork att försöka skaffa sig en. Olle har gått ner 18 kg i vikt under senaste året.

Olle är skild och ensamboende och saknar kontakt med anhöriga. Han har efter en misslyckad operation som ledde till stora problem med inkontinens. Han går gärna ut med sin rollator, men oroar sig för urinläckage. Därför tar han på sig två blöjor och tre par underbyxor. Det hjälper inte men det är en problematik som han inte vill ta upp med distriktssköterskan på vårdcentralen.

Några gånger har han tvingats åka in till akuten, när problemen har blivit akuta. Han har inte själv upplevt att det finns någon vårdplanering för honom från sjukhusets sida och tycker att personalen på sjukhuset får allt mindre tid för patienterna. Han har fått läkemedlet Waran, men med besked om att ”det inte var så farligt”.

Olle går på kontroll på sjukhusets hjärtmottagning.
– Men det blir akuten in för mig när jag behöver läkarkontakt, säger Olle.
– Och på sjukhuset är de arga över att vårdcentralen inte gör de kontroller som sjukhuset vill att de ska göra.

Olle önskar att det fanns en husläkare på vårdcentralen som intresserade sig för honom som person.
– På vårdcentralen tar man blodprov – inget mer, säger Olle.

Biståndshandläggaren har frågat honom om han vill ha hjälp men Olle tackar nej till detta.
– Eftersom jag inte har eget inflytande över den hjälp jag får vill jag hellre klara mig själv, konstaterar han.

Olle behandlas med fyra olika blodtryckssänkande läkemedel, trots lågt blodtryck och yrsel. Läkemedelsinteraktion kan ha bidragit till alltför kraftig effekt av blodförtunnande medel, vilket lett till akutbesök på sjukhuset. Flera av Olles läkemedel används inte enligt ordination och han har förskrivna läkemedel som är olämpliga för äldre, och som kan ha orsakat hans muntorrhet. Den läkemedelslista för Olle, som finns på vårdcentralen överensstämmer inte med hans egen lista.

Redigerat efter berättelse från ”Äldre i centrum” nr 2, 2007
Uppdaterad september 2015

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck