Läkemedel orsakar fallolyckor för äldre

Fallolyckor hos äldre är ett problem man behöver komma till rätta med.
En anledning till fallolyckorna är den medicinering med läkemedel som de äldre har. Därför behöver man se över äldres medicinering, t ex genom läkemedelsgenomgångar för att kunna göra förändringar som förhindrar t ex fallolyckor. Ta del av debatten i frågan från SVT Gomorron Sverige.

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck