Fortsatt stöd till Koll på läkemedel

Regeringen har beslutat att ge ytterligare en miljon kronor till ”Koll på läkemedel” för att användas under 2014 till informationsarbete till de två pensionärsorganisationerna PRO och SPF:s nästan 700 000 medlemmar.
Det är andra gången som regeringen ger ett riktat anslag direkt till organisationerna via Koll på läkemedel.

Koll på läkemedel är ett långsiktigt samarbete för att förbättra äldres läkemedelsbehandling, Satsningen genomförs av PRO, SPF Seniorerna och Apoteket AB gemensamt.
Budskapet är att äldre inte ska ha för många läkemedel eller olämpliga läkemedel. Båda är vanligt, det drabbar mellan 30 och 60 % av alla äldre än 80 år.

– Att SPF Seniorern och PRO nu – inom ramen för samarbetet ”Koll på läkemedel” – får ytterligare en miljon kronor ska dels ses som unikt, dels som ett bevis på den nytta Koll på läkemedel levererar för landets äldre, säger Lars-Åke Söderlund ordförande i Koll på Läkemedel. Det ekonomiska stöd som nu beviljats ger nya möjligheter till utbildning av äldre för att de ska kunna ta ett ökat eget ansvar för sin läkemedelsbehandling.

Tanken är nu att SPF Seniorerna och PRO tillsammans under 2014 fortsätter genomföra utbildningar och studiecirklar runt om i landet för att öka medlemmarnas kunskap i ämnet och därmed förbättra deras läkemedelsanvändning.

 Regeringsbeslutet

I regeringsbeslutet, som fattades den 12 juni, skriver äldreminister Maria Larsson (KD) att SPF Seniorerna och PRO ska utbilda ambassadörer för att genomföra möten och studiecirklar för organisationens medlemmar.

Att förbättra äldres läkemedelsanvändning är en prioriterad satsning inom regeringens egen äldresatsning ”*Bättre liv för sjuka äldre”. Satsningen är ett nationellt förändringsarbete inom vård och omsorg, som bygger på överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre.

– En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre är det faktum att en betydande andel av akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar, skriver Maria Larsson i regeringsbeslutet.

Lars-Åke Söderlund
Ordförande
Koll på läkemedel