Koll på läkemedel presenterat på FIP i Argentina

FIP är den internationella kongressen för farmaci, som i år ägde rum i Buenos Aires, Argentina. Det framgångsrika samarbetet ”Koll på Läkemedel” presenterades den 30 augusti av styrgruppsordförande Lars-Åke Söderlund på denna kongress. Presentationen gjordes på spanska för drygt 500 argentinska apotekare.

IMG_4513

 

Lars-Åke Söderlund presenterade bakgrunden till samarbetet, mål, aktiviteter under åren samt vilka resultat som uppnåtts hittills. Lars-Åke redogjorde också för hur samarbetet bidrar till en ökad hälsolitteracitet* för medlemmar i SPF och PRO.
Hälsolitteracitet omfattar flera olika färdigheter som att:

  • läsa och förs information
  • kunna förhålla sig till och värdera informationen
  • kunna kommunicera hälsobudskap.

Detta både för att få råd angående den egna hälsa, men också för att stödja andra i deras hälsorelaterade beslut.Utgångspunkten för hälsolitteracitet är att människor själva kan främja hälsa, lösa hälsoproblem och vara aktiva samarbetspartners i val av åtgärder och i beslut som fattas.
– De aktiviteter som genomförts inom ramen för Koll på Läkemedel har i hög utsträckning bidragit till att stärka den äldre läkemedelskonsumentens ansvar för sin egen hälsa och läkemedelsbehandling, säger Lars-Åke Söderlund.

lars_ake_soderlund_apoteket

Graden av hälsolitteracitet kan variera beroendepå den situation eller det sammanhang en person befinner sig i. I vissa situationer kan en annars god hälsolitteracitet försämras t ex om en nära anhörig eller man själv blir sjuk. Hälsolitteracitetsnivån hänger med andra ord inte enbart ihop med den utbildning eller kunskap man har utan varierar snarare utifrån hur man mår och vilken livssituation, kultur eller omgivning man befinner sig i.

– Hälsolitteracitet behövs för att kunna fatta kloka beslut i vardagen, för att må väl och själv ha kontroll över hälsan, berättar Lars-Åke.
– Hälsolitteracitet har också betydelse för att föra en bra dialog med sin läkare t ex om vilka läkemedel man ska använda, vilka läkemedel som är olämpliga etc.

Presentationen om Koll på Läkemedel uppskattades mycket och deltagarna ställde många frågor. Man efterfrågade bland annat ett liknande samarbete mellan apotek och pensionärsorganisationer i Argentina för ökad nytta av läkemedlen.
– Något sådant samarbete har inte bedrivits hittills i Argentina, så min föreläsning var förhoppningsvis en inspirationskälla för deltagande åhörare, avslutar Lars-Åke.

Publicerad 19 september 2016
*Litteracitet från litterat = bokligt bildad person

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck