Utbyte av läkemedel på apotek – fakta och information

När du får dina mediciner expedierade på apoteket kan du bli erbjuden ett byte till ett s k generiskt alternativ. Det är ett likvärdigt läkemedel som det läkemedel du fått förskrivet på receptet.

Generiskt utbyte på apoteken styrs av lagstiftning – apoteken är skyldiga att erbjuda och genomföra generiskt utbyte. Den produkt man i första hand erbjuds att byta till är den för tillfället billigaste produkten, som också brukar kallas periodens vara. Läkemedelsutbytet görs för att spara pengar, d v s varken samhället eller patienten ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel.

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som får bytas mot varandra, d v s vilka alternativ som är medicinskt likvärdiga alternativ.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilket alternativ som ska vara periodens vara varje månad, d v s vilket som är det billigaste alternativet.

Din läkare kan markera på receptet att hen inte tillåter byte till annat preparat av medicinska skäl (läkarkryss). På apoteket kan det också inträffa att farmacevten inte gör ett byte då det av medicineringsskäl kanske kan vara olämpligt (farmacevtkryss). Du kan också välja att avböja ett byte men då får du betala en särskild kostnad (merkostnad eller hela produktens kostnad).

På apoteket kan du få mer information om det generiska utbytet av den expedierande farmacevten.

Du hittar också information från Läkemedelsverket;
Ett tryggt byte på apotek – likvärdigt läkemedel till lägsta pris

TLV har tagit fram informationsmaterial om generiskt utbyte, som finns på TLV:s hemsida. Där finns också beskrivande foldrar att ladda ner på olika språk. Detta informationsmaterial kan man också få på apoteken.

Koll på läkemedel arbetar med frågan om generiskt utbyte särskilt till äldre patienter. Läs mer här om den Novusundersökning som Koll har gjort i frågan.