Läkemedelsgenomgång ett sätt att få rätt medicinering

Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt kombination med andra läkemedel är att se till att alla regelbundet får möjlighet till en systematisk översyn av sin läkemedelskonsumtion, det vill säga en läkemedelsgenomgång.

När fördjupade läkemedelsgenomgångar görs samlas ett team (t ex läkare, sjuksköterska, patientens kontaktperson, apotekare) som systematiskt går igenom alla mediciner och symtom och tittar på helheten.
Läkemedelslistorna kan vara långa och vid analys hittas ofta läkemedelsrelaterade problem. Det är vanligt att läkemedel som inte längre behövs används, men som kan bidra till biverkningar. Gruppen diskuterar olika orsaker till problemen och möjliga lösningar och läkaren tar beslut om åtgärder. Ofta kan riskläkemedel tas bort eller bytas till lämpligare alternativ. Doser kan behöva ändras och anpassas. Ibland hittar man en helt ny lösning på ett hälsoproblem. De åtgärder som beslutas vid läkemedelsgenomgången följs sedan upp.

– Det är ett teamarbete där var och en bidrar med sin kunskap och infallsvinkel, säger Eva Wärmling som är certifierad geriatrisk apotekare och ansvarig för Apoteket AB:s läkemedelsgenomgångar. Hon och hennes apotekarkollegor jobbar både fysiskt på plats i team på äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus, men genomför även webb- och telefongenomgångar med läkare/sjuksköterskor runtom i Sverige.

– Som exempel kan jag nämna en kvinna på ett äldreboende som var förvirrad, trött, förstoppad, hade svårt att sova och dessutom fallit flera gånger. Teamet fann läkemedel som inte längre behövdes, men som misstänktes ge biverkningar; riskläkemedel vid fall, hjärtsvikt och förvirring. Även otillräcklig behandlad hjärtsvikt upptäcktes. Riskläkemedel sattes ut/byttes till lämpligare läkemedel och hjärtsviktsbehandlingen förbättrades. Vid utvärderingen berättade dottern; ”Mamma är sitt gamla jag igen. Hon är klar i huvudet (löser korsord!) och mår utmärkt”.

Eva är övertygad om att arbetet med läkemedelsgenomgångar kan bidra till bättre livskvalitet för många.

– Äldre personer är mer känsliga för läkemedel. Därför är det extra viktigt att hjälpa dem att få en så väl avvägd medicinering som möjligt, avslutar Eva.

 

 

Elektroniskt expertstöd EES

Elektroniskt expertstöd (EES) Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som kan användas av farmaceuten för att analysera dina recept, med syftet att förbättra användningen av läkemedel...

Läs hela artikeln

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre – om ålderism

Bok om ålderism ”Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre” – om ålderism Att många blir medvetna om ålderismen innebär inte att den...

Läs hela artikeln

Bli en kompetent patient

Äldre kan själva förbättra sin läkemedelsbehandling. Genom att lära sig mer om sina läkemedel är det lättare att ställa krav på...

Läs hela artikeln

Min guide till säker vård

Socialstyrelsen publicerar en guide som ger patienten stöd för att få en säker vård . Guiden heter ”Min guide till...

Läs hela artikeln

Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel...

Läs hela artikeln

Läkemedelsgenomgång

ett sätt att få rätt medicinering Ett bra sätt för att den äldre patienten ska få rätt läkemedel i rätt dos och i rätt...

Läs hela artikeln
Hand som håller fram medicin i tablettform i olika färger.

Novus undersökning om generiska byten

Utbyte av mediciner till äldre patienter – riskabelt eller inte? Apoteket lät 2014 Novus göra en undersökning för Koll på läkemedel om generiska byten till...

Läs hela artikeln

Dina läkemedel från Apoteket

Du kan se och beställa dina läkemedel online, antingen på apoteket.se eller via appen Mitt apotek i din mobiltelefon. Du kan...

Läs hela artikeln

Rådgivning för tryggare användning av läkemedel

Har du frågor om dina mediciner? Hur de ska användas, vilken nytta du har av dem, vad som händer...

Läs hela artikeln