Broschyrer på olika språk för att nå fler äldre läkemedelsanvändare

Koll på läkemedel som arbetar för bättre läkemedelsanvändning bland äldre i Sverige har nu översatt sina mest populära informationsbroschyrer till fem olika språk.

Det är broschyrerna ”Kloka Rättigheter” och ”Kloka Råd” som är översatta till följande språk:

  • Engelska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Serbiska/Kroatiska/Bosniska
  • Finska

I broschyrerna finns fakta och råd kring vad alla äldre personer i Sverige bör känna till om sin läkemedelsbehandling. Det handlar bland annat om de rättigheter man har som patient när det gäller ens läkemedelsbehandling. I broschyrerna finns det även förslag på viktiga frågor som man bör ställa om sin medicinering när man besöker läkaren.

– Med information på flera språk kan vi nå ut till så många fler äldre i Sverige, som inte kan läsa svenska så väl, säger Lars-Åke Söderlund, ordförande i Koll på läkemedel.

Broschyrerna går att beställa här.

Om Koll på läkemedel

Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Apoteket, PRO Pensionärernas riksorganisation, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna som funnits i tio år.

Ett av målen när initiativet togs var att halvera andelen äldre som får olämpliga läkemedel utskrivna. Hittills har fler än 80 000 personer över 80 år i Sverige fått en bättre läkemedelsbehandling tack vare samarbetets insatser.