Koll på läkemedel har två seminarier på Äldreforum under Almedalsveckan. Ett om fallolyckor och ett om trygg läkemedelsanvändning bland äldre. Välkommen!

NÄR MATTKANTEN ÄR FARLIGARE ÄN TRAFIKEN: NOLL­VISION FÖR FALLOLYCKOR BLAND PENSIONÄRER 

MÅNDAG 3 JULI, 13.00-13.55

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus, majoriteten av dem är pensionärer. Över tusen per­soner dör, en siffra som har mer än fördubblats sedan år 2000. En bety­dande riskfaktor är felaktig läkemedelsanvändning. Det är hög tid för en säkrare läkemedelsbehandling och en nollvision för fallolyckor bland pen­sionärer!

Medverkande: Erik Rosendahl, pro­fessor Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilit­ering, Christina Rogestam, f.d. ord­förande, SPF Seniorerna, Christina Tallberg, ordförande, PRO, Ola Bill­ger, kommunikationschef Socialstyrelsen
Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b

VEM HAR KOLL PÅ DINA LÄKEMEDEL?

TISDAG 4 JULI, 15:00-16:00

Hur säkerställer vi en trygg och säker läkemedelsbehandling för landets två miljoner pensionärer? Felaktig läke­medelsbehandling leder till onödigt lidande och kostar vården.

Medverkande: Lars-Åke Söderlund, chef nationella kunder Apoteket, Eva Fernvall, chef Public Affairs Apoteket, Christina Tallberg, ordförande PRO, Eva Olofsson, ordförande SKL:s beredning för primärvård och äldre­omsorg, Christina Rogestam, fd. ord­förande SPF Seniorerna. Doris Ahlgren, pensionär.

Plats: Äldreforum, Strandvägen, H526_b