Utbildningar om läkemedel för och om äldre

Koll på läkemedel har tagit fram två interaktiva utbildningar om sådant som är viktigt att veta i samband med läkemedelsbehandling av äldre. Utbildningarna riktar sig till dig som patient eller anhörig och kan med fördel göras i grupp. Till utbildningarna finns också instruktioner för eventuella cirkelledare.

Äldre & läkemedel

Koll på läkemedels grundutbildning handlar om de särskilda förutsättningar som gäller för läkemedelsbehandling av äldre, vilka risker som finns och sådant som är bra att tänka på

Gå till utbildningen Äldre och läkemedel

Läkemedel & fallskador

Den särskilda utbildningen om fallskador hos äldre tar upp hur dessa kan hänga ihop med läkemedelsbehandling. I utbildningen finns information om hur man kan minska risken, bland annat med hjälp av förändrade levnadsvanor.

Gå till utbildningen