Seniorer utvecklar vården

Sveriges Kommuner och landsting driver ett arbete som kallas ”Uppdrag Kunskap – Seniorer utvecklar vården. – En liten pionjärinsats som är fantastiskt rolig, sa Bodil Jönsson när projektet träffades första gången.

Det är tidigare sjukhuschefer, verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare från nästan hela Sverige. Under akademisk ledning arbetar man med att utveckla den kunskap och erfarenhet som deltagarna samlat på sig under ett långt yrkesliv.
Läs mer på SKL:s hemsida.

 

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck