Koll på Läkemedel 10 år – Ordföranden har ordet!

Koll på Läkemedel firade i dagarna 10-årsjubileum! Koll på Läkemedel, som drivs av Apoteket, SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna satte vid starten för ett decennium sedan som mål att halvera förskrivningen av olämpliga läkemedel till pensionärer över 80 år.

Det har varit en fantastisk resa och så otroligt mycket har hänt. Målet att halvera andelen äldre som får olämpliga läkemedel är uppnått. Många engagerade äldre i distrikt och föreningar har bidragit till framgångarna – de är de egentliga ambassadörerna, tillsammans med representanterna i kommunala och landstingsvisa/regionala pensionärsråd. Och projektet har bidragit till att den äldre patienten nu kan ta ett ökat eget ansvar för sin läkemedelsbehandling.

Koll på läkemedel startade hösten 2008 efter ett avsnitt av Uppdrag Granskning (SVT) där man redovisade livssituationen för Gulli Johansson. Gulli var multimedicinerad, fick ingen läkemedelsgenomgång, hade många olika läkare och läkemedelslistan blev bara längre och längre.

TV-programmet skapade en ökad medvetenhet om äldre och läkemedel, samarbetsprojektet Koll på Läkemedel etablerades, och därefter har framgångarna kommit år efter år – och de äldre har fått en bättre läkemedelsbehandling.

Från att ha handlat om en enskild person, startades en modern folkrörelse med de äldre i spetsen, vilka drivit dessa frågor i projektet. Och intresset för de äldres läkemedelsbehandling bara växer, och mycket positivt arbete görs nu i kommuner, landsting och regioner.

Andelen med olämpliga läkemedel bland äldre över 80 år har minskat från 31% år 2010, till 15% år 2017. 76000 äldre över 80 år har tack vare projektet fått en bättre läkemedelsbehandling. Dock är variationerna över landet stora, och vi måste fortsätta vårt långsiktiga arbete att sänka andelen olämpliga läkemedel ytterligare.

Linnea Sjöberg

Linnea Sjöberg, Karolinska Institutet, talade om ”Hälsa in i det sista”

På Jubileumsseminariet redogjordes för framgångarna under de 10 åren. De ingående organisationerna beskrev värdet av att delta i samarbetet. Barbro Westerholm (Sveriges Riksdag) föreläste om ”Vikten av ett Hälsosamt åldrande” och Linnea Sjöberg (Karolinska Institutet) talade om ”Hälsa in i det sista!”

Christina Tallberg PRO lyfte särskilt fram Koll på Läkemedel som ett -”flaggskepp för modernt folkrörelsearbete”, och betonade det fantastiska resultatet med 50% färre äldre med olämpliga läkemedel.

Martin Engman SPF Seniorerna anförde att – ”alla på något sätt är berörda av Koll på Läkemedel, endera som användare eller att en anhörig använder läkemedel. Fallet ”Gulli Johansson” i Uppdrag Granskning, vilket var utgångspunkten för Koll på Läkemedel, har också möjliggjort att olika Regeringar att stödja projektet med ekonomiska medel. ” Martin Engman sade vidare att -“det behövs mer kunskap om vad framgångsrika kommuner och regioner gör för att pressa ner felaktig läkemedelsanvändning”.

Berit Bölander SKPF Pensionärerna framhöll att – “samarbetet inom Koll på Läkemedel nu blir ännu starkare, sedan SKPF Pensionärerna, från 2019, med sina 170 000 medlemmar nu också anslutit sig till samarbetet.” Berit Bölander sade vidare att -“det är på tiden att vi också går med i arbetet. Våra medlemmar som har haft tuffa och slitsamma arbeten behöver naturligtvis också lära mer om läkemedel, vilka som är bra och nödvändiga, men också om när det riskerar att bli för många och felaktiga”.

Apotekets VD Ann Carlsson var tydlig med att Koll på Läkemedel är en del av Apotekets allra viktigaste uppdrag det vill säga -“att säkerställa att våra kunder mår så bra som möjligt av sina läkemedel. Det handlar bland annat om att bättre förklara att läkemedel gör fantastisk nytta med rätt dos vid rätt tillfälle. Det kan vara något projektet bör arbeta med framöver”. Ann Carlsson sade vidare att -“det är viktigt med det långsiktiga arbetet. Våra kunder ska få ett hälsosamt liv av sina läkemedel genom

– att kunna ta ansvar för sin egen läkemedelsbehandling

– att få hjälp när det behövs av våra experter farmaceuterna på apoteken

– att bli stärkta i sin roll som medskapare i sin läkemedelsbehandling bland annat genom det stöd och de verktyg som Koll på Läkemedel utvecklat”.

Samtliga pensionärsorganisationer betonade den viktiga roll farmaceuterna har för att säkerställa en korrekt läkemedelsbehandling och användning.

Koll på Läkemedel bidrar också till Världshälsoorganisationens mål om “Medication without harm” (Läkemedelsbehandling som inte skadar) genom att

  • Minska antalet olämpliga läkemedel till äldre
  • Nyttja statistik för att skapa förändring
  • Skapa ett ramverk som driver förändring, med syfte att stärka den enskilde patienten
  • Utveckla olika typer av stödmaterial för den äldre läkemedelskonsumenten
  • Engagera samhället – Patienter, Socialstyrelsen, Regioner, Kommuner
  • Utveckla den enskilde patientens kunskap och förmåga att hantera sin egen läkemedelsbehandling

Det är en ära och otrolig förmån att få vara ordförande för detta projekt med så fantastiska, kompetenta och engagerade deltagare. Nu går ”resan” vidare med nya mål för åren 2019-2022.

/Lars-Åke Söderlund

Ordförande i Koll på Läkemedel

Lars-Åke Söderlund Senior rådgivare, Apotekare, Ordförande styrgruppen för Koll på läkemedel Lars-Åke Söderlund