Är du VIP i vården?

Koll på läkemedel tycker att äldre patienter med kroniska sjukdomar borde vara VIP i vården. Är det så? Frågan om vilka som är VIP i vården är en angelägenhet för alla, inte minst våra politiker.

Vårdanalys rapport visar att kronisk sjukdom förekommer hos nästan halva befolkningen och står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaderna. En fjärdedel av befolkningen har dessutom mer än en kronisk sjukdom och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar görs av personer med två eller flera kroniska sjukdomar.

Med en allt äldre befolkning kommer allt fler att drabbas av kroniska sjukdomar och allt fler kommer att leva allt längre med kronisk sjukdom. Myndigheten för vårdanalys har därför genomfört en analys som syftar till att få en tydligare förståelse för några av de utmaningar som vården behöver hantera för att bättre möta behoven hos denna målgruppen. Analysen pekar på ett antal områden där vården måste bli bättre än idag på att stödja personer med långvarig och kronisk sjukdom.

– Vården står väldigt tydligt inför utmaningen att samtidigt möta kraven på förbättrad kvalitet och ökad effektivitet i vården, skriver Vårdanalys´ myndighetschef Fredrik Lennartsson. Under arbetet med Vårdanalys studie har regeringen presenterat en nationell satsning på kronisk sjukdom. Förhoppningen är att rapporten från Vårdanalys ska bli ett värdefullt bidrag till diskussionen om satsning och prioriteringar på området.

Referens: VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom, Rapport 2014:2

Bild: Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Vårdanalys