Bli en kompetent patient

Äldre kan själva förbättra sin läkemedelsbehandling. Genom att lära sig mer om sina läkemedel är det lättare att ställa krav på medicineringen.

Med stigande ålder behöver många allt fler läkemedel. För några handlar det om tillfällig medicinering, men för de som har flera sjukdomar kan det bli många läkemedel under lång tid. Ju fler läkemedel, desto större är risken för biverkningar och ett dåligt behandlingsresultat. Vissa läkemedel är dessutom olämpliga för äldre.

Den som använder läkemedel kan själv försöka bli en kompetent patient. Det är det bästa du kan göra för att få en bra behandling. För detta behövs information om läkemedlen, kunskap att ställa kloka frågor och dessutom experternas råd och hjälp. Information och experthjälp finns att få från apotek och sjukvården. Resultatet av besöket på apoteket gör att samtalet med läkaren blir värdefullare för både för dig som patient och för läkaren. Här följer några förslag som gör dig till en kompetent patient.

Personlig läkemedelsrådgivning

De flesta apotek erbjuder personlig rådgivning om läkemedel. Boka tid för att prata om dina mediciner med en farmaceut. Samtalet är kostnadsfritt.

Läkemedelslistor från apotek

Apoteken kan ta fram kostnadsfria listor över alla ordinerade mediciner. En sådan är Mina sparade recept. Den visar vilka läkemedel som du framöver kommer att använda.

En annan värdefull lista kallas Läkemedelsförteckningen. Den visar alla mediciner som du köpt ut under de senaste 15 månaderna. Listan kan användas vid den personliga läkemedelsrådgivningen eller ta med listan vid ett kommande läkarbesök då dina läkemedel ska diskuteras, exempelvis vid en läkemedelsgenomgång (se nedan).

Kontrollera dina mediciner

Apoteken har också möjlighet att via datasystem kontrollera hur alla de mediciner som du har passar ihop. Systemet kallas Elektroniskt Expert Stöd (EES). Du kan beställa tid och be apoteket att gå igenom alla dina mediciner med EES. Tjänsten är kostnadsfri. Du får då reda på om något bör göras för att förbättra din medicinering. Be att få resultatet skriftligt. För att göra kontrollen måste du lämna ditt samtycke till att dina receptuppgifter används i systemet.

Med läkemedelsförteckningen, EES-körningen och den personliga läkemedelsrådgivningen från apoteken har du kommit långt på vägen till en kompetent patient. Dokumenten är utmärka underlag för den diskussion som du senare kommer att ha med din läkare eller vid en läkemedelsgenomgång (se nedan).

Ställa kloka frågor till läkaren

Det är viktigt med en förtroendefull relation mellan dig och din läkare för att behandlingen skall ska bli bra. Även du som patient har ett eget ansvar för att detta förtroende skapas. Läkaren behöver få veta vad du undrar över om din sjukdom och dess behandling. Det kan läkaren inte veta om du inte frågar om sådant som du tycker är viktigt eller oklart. Därför ska du alltid förbereda dina frågor genom att tänka igenom och skriva ner dem inför läkarbesöket.

Det är ofta lättare att komma till tals genom att fråga än med påståenden. Därmed ökar förståelsen och engagemanget. Läkare som har ambitionen att noggrant informera sina patienter får hjälp av patienternas frågor. Vad som ska eftersträvas vid mötet i vården är att samsyn skapas mellan patient och läkare. Förslag på bra frågor finns i broschyren Kloka frågor.

Det räcker dock inte med att ställa kloka frågor, det gäller även att komma ihåg svaren. Ta med en anhörig eller vän som kan hjälpa till att i efterhand tolka vad läkaren sagt. Det är också möjligt att begära att få svaren skriftligt.

Du kan begära en läkemedelsgenomgång

Genom bestämmelser från 2012 (SOSFS 2012:9) vill Socialstyrelsen medverka till att äldre med många läkemedel får en förbättrad behandling. Syftet med bestämmelserna är att minska de problem som finns på grund av att många äldre har flera läkemedel samtidigt, kanske i för höga doser samt kanske även olämpliga läkemedel.

Det förekommer att varje sjukdom behandlas var för sig i stället för att en läkare är dirigent och gör en helhetsbedömning. Dessutom kan utvärderingen av äldres läkemedelsbehandling vara bristfällig. Läs mer om de nya bestämmelserna i broschyren Kloka rättigheter.

 

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre – om ålderism

Bok om ålderism ”Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre” – om ålderism Att många blir medvetna om ålderismen innebär inte att den...

Läs hela artikeln

Bli en kompetent patient

Äldre kan själva förbättra sin läkemedelsbehandling. Genom att lära sig mer om sina läkemedel är det lättare att ställa krav på...

Läs hela artikeln
Hand som håller fram medicin i tablettform i olika färger.

Novus undersökning om generiska byten

Utbyte av mediciner till äldre patienter – riskabelt eller inte? Apoteket lät 2014 Novus göra en undersökning för Koll på läkemedel om generiska byten till...

Läs hela artikeln

Dina läkemedel från Apoteket

Du kan se och beställa dina läkemedel online, antingen på apoteket.se eller via appen Mitt apotek i din mobiltelefon. Du kan...

Läs hela artikeln

Rådgivning för tryggare användning av läkemedel

Har du frågor om dina mediciner? Hur de ska användas, vilken nytta du har av dem, vad som händer...

Läs hela artikeln