Ny interaktionsdatabas – förenar vård och apotek

E-hälsomyndigheten och Stockholms Läns landsting informerade vid ett frukostmöte den 8 december att landstingets interaktionsdatabas Sfinx ska börja användas av apotekens stödsystem för interaktionskontroll. Den nya databasen blir tillgänglig för apoteken i maj 2016.

Sfinx – en väletablerad databas

IMG_3938

Margaretha Julander, Stockholms läns landsting, ansvarig för Sfinxdatabasen

Sfinx databasen har använts inom landstingen sedan 2003 som ett elektroniskt informationsstöd för att kontrollera interaktioner mellan läkemedel. Databasen är redan idag tillgänglig för läkare som använder journalsystem inom ett antal landsting samt på webben via janusinfo.se.
I maj 2016 blir den tillgänglig även för alla apotek via apotekens elektroniska expertstöd.
Sfinx omfattar i stort sett alla läkemedelssubstanser som ingår i godkända läkemedel på den svenska marknaden och tar även upp interaktioner mellan läkemedel och vissa växtbaserade läkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. Sfinx beskriver interaktioner utifrån deras kliniska betydelse och hur väl dokumentrad interaktionen är. Databasen uppdateras fyra gånger per år.

EES – din informationskälla på apoteken

Bodil Lidström, som också fått utmärkelsen Årets farmaceut för sitt arbete med EES och kontroll av läkemedel inte minst till äldre, berättade om EES-databasen.
IMG_3953

Bodil Lidström, Apotekare och Årets farmaceut 2015 berättar om EES databasen på E-hälsomyndighetens frukostseminarium den 8 december

– Redan idag finns en interaktionsinformation i EES så när apoteken gör en EES genomgång för en patient kontrolleras interaktioner, berättar Bodil. Fördelen när man börjar använda Sfinx som informationskälla är att läkaren och farmaceuten på apoteken kommer att ha tillgång till exakt samma informationskälla.

E-hälsomyndigheten arbetar för att utveckla kunskaps- och beslutsstöd för läkare och farmaceuter. Myndigheten arbetar för;
– jämlik vård
– rätt information på rätt plats i tiden
– bättre och mer patientsäker läkemedelsanvändning
– sänkta kostnader p g a färre fel
– minskat lidande för patienten

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck