Utbyte av mediciner till äldre patienter – riskabelt eller inte?

Apoteket lät 2014 Novus göra en undersökning för Koll på läkemedel om generiska byten till äldre i åldersgruppen 75-79 år. Resultaten visade att 23 % känner inte igen namnen på sina läkemedel och att ca 20 inte känner igen tabletterna. Här sammanfattas en del av resultaten från undersökningen.

I åldersgruppen 75 – 79 år fanns totalt 320 000 personer. 342 personer intervjuades av Novus under en vecka i juni 2014. Svarsfrekvensen var 76 %. I undersökningen ställdes frågor om läkemedel har bytts ut på apoteken, hur ofta detta gjorts under senaste 12 månaderna samt om bytet lett till några konsekvenser sett ur patientens perspektiv.

Undersökningen visar att 85 %använder läkemedel regelbundet, vilket också överensstämmer väl med andra undersökningar, t ex studier gjorda med stöd av Socialstyrelsens läkemedelsregister. 29 % av svarande i undersökningen använder 5 eller fler receptgelagda läkemedel regelbundet. I snitt använde denna grupp 3,3 st olika receptläkemedel. Bland dessa läkemedelsanvändare har 72 % råkat ut för byte av läkemedel på apoteken flera gånger. (Bild 1)

Bland de som använder receptbelagda läkemedel bedömer 3 av 10 att utbyte till annat läkemedel skett 4 gånger eller fler under de senaste 12 månaderna. Läkemedel har blivit utbytta i snitt 3,6 gånger under perioden. (Bild 2).

Vad har bytet lett till för konsekvenser?

Ett flertal olika följder av de generiska bytena rapporteras i undersökningen. Många känner inte igen namnen på läkemedlena (23 %) eller känner inte igen tabletterna (20 %). Det förekommer också att man upplever biverkningar som man inte haft förut (16 %) eller inte tål de billigare läkemedel man fått (10 %).En liten andel (6 %) har förväxlat sina läkemedel eller råkat ta två läkemedel med samma verkan (2 %).
57 % har inte upplevt något problem alls som kopplas till generiska utbytet. (Bild 3)

Bra eller dåligt med generiska byten?

43 % av de intervjuade tyckte att generiskt byte var bra eller ganska bra medan 34 %  bedömde det som ganska eller mycket dåligt. De som har bytt sina läkemedel flera gånger anser i högre grad att det är dåligt att apoteken byter till billigare läkemedel. Undersökningen visar också att fler män tycker det är bra (55 %) medan kvinnor tycker det är dåligt att apoteken byter läkemedel. (Bild 4)