Bakgrund och fakta

År 2008 uppmärksammade massmedia patienten Gulli. Hon var feldiagnostiserad (man trodde att hon var dement) och felmedicinerad, med ett antal olika läkemedel, som gav svåra biverkningar. Gulli blev sängliggande, apatisk och var i stort sett okontaktbar.

Efter elva år i detta tillstånd – felmedicinerad – och när man trodde att hon inte skulle överleva längre, avslutades hennes medicinering. Därmed återfick hon sina krafter och återvände till livet. Hon fick ytterligare några bra år men lever inte längre. Tyvärr finns det fortfarande många människor som Gulli inom vården, på äldreboenden och i hemvården.

Sedan 2009 har PRO, SPF Seniorerna och Apoteket ett samarbete för att ta tag i denna problematik. Med stöd av Socialstyrelsens statistik över uthämtade receptbelagda läkemedel, definierades gemensamma mål för att komma tillrätta med till exempel över- och felförskrivning av läkemedel till äldre.

Krav på läkemedelsgenomgångar

Våra initiala krav gällde rätten till läkemedelsgenomgång för personer 75 år och äldre och bättre kunskap kring äldre läkemedelsbehandling. Vi krävde också lagstiftning om alla äldres rätt till läkemedelsgenomgång.

Statistik över antal och typ av läkemedel

Koll på läkemedel har följt statistik över äldres läkemedelsbehandling, bland annat;

  • Andelen av befolkningen över 80 år i kommunen, som under ett kalenderår från apotek hämtat ut tio eller fler olika läkemedel på recept (multimedicinering).
  • Andelen av befolkningen över 80 år i kommunen, som under ett kalenderår från apotek hämtat ut läkemedel, som enligt Socialstyrelsen ”bör undvikas” vid behandling av äldre (olämpliga läkemedel för äldre)..

När Koll på läkemedel startade 2009 var andelen patienter över 80 år med tio eller fler förskrivna och uthämtade läkemedel 52,3 procent. Resultatet för hela riket för 2013 var 46,6 procent och 2014 46,7 procent. Mer information om statistiken finns på hemsidan; Koll på läkemedel – statistik

På motsvarande sätt var medeltalet av förskrivningen av olämpliga läkemedel till patienter över 80 år i hela landet 32,6 procent år 2009. 2013 har siffran minskat till 22,8 procent och 2016 ligger nivån på 16,4 procent. Framförallt vad gäller olämpliga läkemedel har Koll på läkemedel uppnått mycket bra resultat.

Genombrott 2012

2012 blev ett genombrottsår för Koll på läkemedel eftersom Socialstyrelsen då publicerade nya bestämmelser som ger alla över 75 år med minst fem läkemedel rätt till en förenklad läkemedelsgenomgång.

Att det finns en bestämmelse om detta innebär inte med automatik att alla som har rätt till det får en genomgång. Många äldre är inte medvetna om att man har rätt att kräva en läkemedelsgenomgång och gör inte det.

En läkare bör vara ansvarig

Koll på läkemedel har fortfarande kvar målet att varje patient ska ha en ansvarig läkare som har samlat ansvar för patientens alla läkemedel. Se våra mål till 2017. Mål för 2018-2022 publiceras våren 2018.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att leva upp till Socialstyrelsens beslut om rätt till läkemedelsgenomgångar. Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats och i en trycksak med titeln ”Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel” publicerad 2013.

Uppdaterad feb 2018.