Kräv en läkemedelsgenomgång

Socialstyrelsen har i sin föreskrift om läkemedelshantering i sjuk- och hälsovården fastställt att patienter som är 75 år eller äldre och som har fler än fem läkemedel förskrivna ska erbjudas en läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Skyldigheten att erbjud läkemedelsgenomgångar gäller för de vårdgivare som i sin verksamhet har läkare anställda eller har läkare som arbetar där på uppdrag eller annan liknande grund.

Läs mer om vad som gäller för läkemedelsgenomgångar i Socialstyrelsens informationsskrift.

Som patient eller anhörig kan du alltid ställa krav på att få en genomgång av dina läkemedel med den behandlande läkaren.

 

Uppdaterad oktober 2015.