Passar dina mediciner ihop – be farmaceuten undersöka frågan

Särskild äldre patienter får många läkemedel samtidigt. Det leder till behov att bedöma om de olika medicinerna passar ihop eller inverkar på varandra på något sätt. Om två olika läkemedel påverkar varandra i kroppen kallas det interaktion. En interaktion mellan läkemedel behöver inte vara ett allvarligt problem men i vissa fall kan det innebära att läkemedlets effekt endera förstärks eller försvagas.

Alla farmaceuter på apoteken har idag tillgång till ett beslutssystem som kan användas för att bedöma hur dina olika läkemedel fungerar tillsammans. Systemet heter EES eller Elektroniskt Expertstöd.
EES-systemet tillhandahålles av e-hälsomyndigheten och finns tillgängligt på alla apotek.
Du kan få bättre koll på dina läkemedel och  hur de eventuellt påverkar varandra genom att be farmaceuten på ditt apotek göra en EES bedömning av just din medicinering.

Vad kan EES upptäcka?

Exempel på vad man kan upptäcka med en EES bedömning är;

  • flera läkemedel med samma verkan (dubbelmedicinering)
  • läkemedel som krockar med varandra (interaktioner)
  • läkemedel som är olämpliga på grund av ålder
  • för hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)

En EES bedömning är kostnadsfri.

Läs mer om EES på e-hälsomyndighetens hemsida.