Äldre, läkemedel och omvårdnad

Den 1 september 2012 började Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla.

Enligt de nya föreskrifterna ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Det innebär att den äldre personens läkemedel kartläggs och att läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt åtgärdas. Detta ska till exempel ske varje gång någon i denna grupp besöker läkare i den öppna vården, flyttar in i ett särskilt boende eller för första gången får hemsjukvård.

Om det finns behov, till exempel om det finns en misstanke om att patienten har läkemedelsrelaterade problem, ska en mer omfattande och djuplodande granskning erbjudas – en fördjupad läkemedelsgenomgång. Det är alltid en läkare som ytterst har ansvaret för läkemedelsgenomgångarna. Dessutom ska vården i vissa situationer utse en läkare som ansvarar för att följa upp en genomförd läkemedelsgenomgång.

Referens: Socialstyrelsen