Förvirrad läkemedelsbehandling – multimedicinering

Ulla, 83 år, söker akut och läggs in för förvärrad kärlkramp som inte förbättras med Nitroglycerin under tungan. Hon har typ 2-diabetes, hypertoni, hjärtsvikt, kärlkramp och polymyalgi (muskelreumatism). För åtta år sedan fick hon en hjärtinfarkt som by-pass opererades.

Enligt hennes journal från sjukhuset har hon för tillfället ett antal olika läkemedel;

 • Daonil, tabletter för blodsockret, 2 tabletter dagligen (1,75 mg)
 • Seloken ZOC, tabletter för högt blodtryck, 1 tablett dagligen (100 mg)
 • Pramace, Tabletter för hjärtat, 1 tablett dagligen (2,5 mg)
 • Lanacrist, tabletter för hjärtat, 1 tablett dagligen (0,13 mg)
 • Prednisolon, tabletter mot inflammation, 1 tablett på måndag och torsdag (2,5mg)
 • Imdur, depåtabletter, kärlvidgande, 1 tablett dagligen (60 mg)
 • Trombyl, tabletter, blodförtunnande, 1 tablett dagligen (75 mg)

Vid behov när hon får kärlkramp ska hon även använda;

 • Nitromex, tabletter, (0,5 mg)
 • Suscard,tabletter(2,5 mg)
 • Glytrin, spray (0,4 mg/dos)

Vid en genomgång av hennes medicinering visade det sig att hon tog Daonil tabletter med styrkan 3.5 mg istället för 1.75 mg. Hon tog också Imdur depåtablett 60 mg på morgonen och en dos på 30 mg på kvällen. För 6 månader sedan hade medicineringen med Prednisolon tabletter avslutats. Ulla behandlade också sitt vänstra öga med Xalatan ögondroppar (läkemedel mot glaukom) varje kväll och Ovesterin vaginalkräm (östrogen för lokal behandling) 1 gång i veckan. Det var med andra ord stor skillnad mellan journalen och vad Ulla verkligen tog för mediciner.

Skillnaderna berodde på att man vid inskrivningen utgått från ordinationerna vid förra vårdtillfället på sjukhuset och inte undersökt tillräckligt noga vad hon ordinerats tidigare och verkligen tar. Det konstateras att patientens felanvändning av Imdur depåtabletter resulterat i toleransutveckling för nitrater och att detta sannolikt bidragit till förvärrad kärlkramp och sjukhusvård.
Under vårdtiden ordineras Ulla istället;

 • Plavix, tabletter, blodförtunnande (75 mg)
 • Simvastatin, blodfettsänkande 1 tablett dagligen (40 mg)

Seloken tabletterna, mot högt blodtryck tas bort i slutet av vårdtiden på sjukhuset på grund av att Ulla har låg puls. Hon skrivs ut och åker hem efter sju dagars vård i enlighet med klinikens utskrivningsrutiner. Då hon skrivs ut får hon en uppdaterad läkemedelslista, som även faxas till den ansvarige öppenvårdsläkaren samt till ansvarig inom kommunen. Fem dagar senare söker Ulla återigen hjälp på akuten och läggs in på samma avdelning för kärlkramp och låg puls.

Vid kontakt med kommunen visar det sig att hon inte fått varken Plavix eller Simvastatin, som hon ordinerats. Seloken tabletterna får hon fortfarande, trots att de skulle tas bort och Imdur depåtabletter doseras fortfarande fel. Så förvirrad kan en läkemedelsbehandling för en äldre patient se ut i verkligen.

Berättat av Tommy Eriksson, Sjukhusapoteket, Universitetssjukhuset i Lund, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
Redigerat och bearbetad för Koll på läkemedels hemsida.
Uppdaterad september 2015.

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck