Symtomskattning

Symtomskattningsskalan PHASE-20 används vid läkemedelsgenomgångar hos äldre. Skalan är ett verktyg för att identifiera symtom som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar, interaktionseffekter samt över- eller underbehandling.

PHASE-20 står för PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor. Den kan också användas för att utvärdera effekten av förändringar i läkemedelsbehandlingen. I skalan skattas eventuell förekomst av 19 symtom som identifierats som vanliga i samband med läkemedelsrelaterad problematik hos äldre. Dessutom ingår en öppen ”övrigt”-fråga. PHASE-20 är avsedd för personer som själva kan medverka i bedömningen.

Phase 20 patientversion.pdf

PHASE-20 finns också på engelska samt i en finsk-svensk, en assyrisk-svensk och en arabisk-svensk version, där all information finns på båda språken för att minska risken för missförstånd. För personer som inte kan medverka alls i bedömningen, exempelvis med anledning av demenssjukdom, finns PHASE-Proxy. Alla versioner liksom information om skalan finns på Region Uppsalas webbplats.