Förskrivare & vårdpersonal har central roll

Såväl förskrivare som övrig vårdpersonal är viktiga för bättre läkemedelsanvändning. Att listan över en patients läkemedel är uppdaterad och korrekt är en förutsättning för att fullt ut kunna bedöma patientens tillstånd samt behandlingseffekter, risker med behandlingen och biverkningar.

Läkemedelslistan med patientens samtliga läkemedel (ordinerade och receptfria) ställer krav på läkare att samverka kring en patient. Det är till exempel viktigt att alltid informera om läkemedelsförändringar som får konsekvenser för en annan förskrivares ordinationer. Informationen behöver dokumenteras och kommuniceras till patienten.

Socialstyrelsens vägledning för verksamhetschefer och läkare, samt annan hälso- och sjukvårdspersonal är ett viktigt stöd och komplement till 3:e kap om läkemedelsgenomgångar som har införts i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2017:37) om läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9).

Syftet med vägledningen är att ge stöd i arbetet med läkemedelsgenomgångar, där målet är att kvalitetssäkra patientens läkemedelsbehandling.

Rekommendationer för läkemedels-
behandling av de mest sjuka äldre

Koll på läkemedel har tillstånd att publicera de behandlingsrekommendationer för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre som har utarbetats av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen.

Materialet riktar sig till dig som är förskrivare. De senaste uppdaterade behandlingsrekommendationerna är publicerade i januari 2016. Du hittar rekommendationerna per diagnosområde här till vänster i menyn.
Har du synpunkter på materialet så får du gärna mejla in dessa till Koll på läkemedel så ska vi vidarebefordra dem till Läkemedelsrådet.

 

 

Se även under fliken För vårdpersonal, för ytterligare information om hur dessa yrkesgrupper kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning.