Koll på läkemedel på Äldreforum i Almedalen

Rätt mediciner – vem tar ansvar?
Besök Äldreforum i Almedalen och lyssna på Koll på läkemedels paneldebatt. Felaktig användning av läkemedel leder till onödigt lidande och höga kostnader samtidigt som äldre tenderar att få tillgång till sämre läkemedel än yngre. Hur kan positiva effekter av läkemedel maximeras för äldre? Vem tar ansvar för att säkerställa en trygg, jämlik och jämställd behandling?

Vården ska erbjuda läkemedelsgenomgångar till alla som är 75 år och äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel – men det sker inte i praktiken. Tillgången till effektiva läkemedel är ojämlik. Studier visar att äldre personer tenderar att få sämre tillgång till moderna, effektiva läkemedel. Äldre kvinnor multimedicineras oftare och får fler olämpliga läkemedel än män. Felaktig läkemedelsbehandling leder till onödigt lidande och kostar vården närmare 20 miljarder kr/år. Det är den näst vanligaste anledningen till att patienter skadas i vården, efter fallskador. Kom och hör:

  • Ina El-Sherif, ordförande, Distriktssköterskeföreningen
  • Annika Kragh Ekstam, överläkare, specialist i geriatrik, forskare vid Lunds universitet
  • Eva Eriksson, ordförande, SPF Seniorerna
  • Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO

diskutera dessa frågor på Äldreforum under Almedalsveckan under ledning av Eva Fernvall, moderator & senior rådgivare, Apoteket AB.

Dag och tid:
5/7 2018 13:00 – 13:50

Plats:
Strandvägen, H538

Här hittar du evenemanget på Almedalsveckans programwebb

Läs mer