Bättre läkemedels-
behandling till äldre

Vid ett riksdagsseminarium idag den 20 maj lyftes frågan om hur äldres läkemedelsbehandling ska förbättras. Enligt nationella läkemedelsstrategin dör upp till 3000 människor varje år i Sverige på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Genom Koll på läkemedel, ett samarbete mellan PRO, SPF Seniorerna och Apoteket sker initiativ till att, genom utbildning, engagemang och mobilisering av äldre som ambassadörer, förbättra äldres behandling av läkemedel.

P1070410

Värd för mötet var Barbro Westerholm (Fp) riksdagsledamot som också varit en av initiativtagarna till arbetet med att förbättra läkemedelsbehandling till årsrika, som Barbro föredrar att kalla äldre.

Uppemot 16 procent av alla sjukhusinläggningarna beror på läkemedelsbehandlingen. SPF Seniorerna, PRO och Apoteket vill att de äldre själva ska kunna sprida kunskap, skapa dialog och väcka debatt och på så sätt bidra till att förbättra äldres läkemedelsanvändning och hälsa. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som skulle ha kunnat undvikas uppskattas till 6 till 25 miljarder kronor per år.

– Många kommuner har arbetat med utbildningsmöten och studiecirklar för pensionärer runt om i landet baserat på studiematerial om äldres läkemedelsbehandling som tillhandahålles via Koll på läkemedel. Exempelvis har Trelleborgs kommun gått från 39 procent ner till 27 procent av äldre som har olämpliga läkemedel på recept, säger Eva Fernvall kommunikationsdirektör i Apoteket.

– Utvecklingen har gått framåt, men det finns mycket kvar att göra. Det finns 230000 äldre över 80 år som har fler än tio läkemedel. Av dessa har endast 18 procent dosförpackade mediciner. Dos är en tjänst som kan underlätta för många äldre, eftersom 95 procent av läkemedelsbehandlingen sker i hemmen, säger Eva Fernvall.

Dosförpackade läkemedel är en tjänst där tabletterna som ska tas vid en tidpunkt förpackas i påsar, så kallade dospåsar (Apodos). Påsarna förenklar för den äldre men även för äldreomsorgen. Idag förfogar landstingen över upphandling av läkemedel i dospåsar, vilka även sätter ramarna för innehåll och riktlinjer för användandet av Apodos. Kommunernas sjuksköterskor ägnar idag tid åt att hantera läkemedel manuellt, vilket är tidsödande och medför risker för patienterna.

P1070414

Pressmeddelande Apoteket, SPF Seniorerna och PRO

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck