Olämpliga läkemedel till äldre fortsätter att minska

Initiativet Koll på läkemedel visar stora framgångar kring äldre och läkemedel. Andelen olämpliga läkemedel som skrivs ut till personer 80 år och äldre har minskat från 32 procent till 16,4 procent mellan 2010 och 2016. Sorsele kommun är bäst i klassen.  PRO, SPF Seniorerna och Apoteket som står bakom Koll på läkemedel ser positivt på utvecklingen, men är ännu inte nöjda eftersom variationen mellan olika kommuner och landsting fortfarande är stor.

Sedan initiativet Koll på läkemedel startades för sex år sedan har andelen olämpliga läkemedel hos äldre minskat från 32 procent 2010 till 16,4 procent 2016, men skillnaderna i landet är stora.

– Ett helt fantastiskt bra resultat. Det visar tydligt att det långsiktiga samarbetet mellan Apoteket, SPF Seniorerna och PRO gör skillnad i vården av de äldre, säger Apotekets Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande i Koll på läkemedel. Dessutom har landsting och kommuner haft ett ökat fokus på just läkemedel och äldre, sedan Koll på Läkemedel startade sin verksamhet. Dock är skillnaderna över landet orimligt stora, säger Lars-Åke Söderlund.


Lars-Åke Söderlund, Styrgruppsordförande, Koll på Läkemedel

Avståndet mellan rikssnittet på 16,4 procents andel olämpliga läkemedel och nivån för förskrivningen i en enskild kommun kan vara stort. Kommunen med störst andel olämpliga läkemedel bland personer över 80 år är Öckerö: 26,7 procent. Sorsele ligger i andra änden av listan, med en andel på 8,5 procent. Alla kommuner visar ändå en positiv trend sedan Koll på läkemedel började redovisa statistiken 2010.

– Det är glädjande att den positiva utvecklingen fortsätter och att det skett en så kraftig förbättring. Vi hoppas att kommunerna tar chansen att ta del av den kunskap som vi byggt upp i samarbetet, och arbetar för en ännu bättre läkemedelsbehandling. Andelen olämpliga läkemedel som förskrivs till äldre är också ett mått på vårdkvaliteten i kommuner, säger Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor på PRO.


Anna Werkelin Ahlin, Sakkunnig Hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO

Det är vanligare att kvinnor över 80 år får olämpliga läkemedel förskrivna än motsvarande grupp bland männen. Snittet för kvinnor över 80 i hela landet var 17,8 procent 2016 och snittet för män över 80 år var 14,2 procent.

– Det positiva resultatet visar en ökad medvetenhet om olämpliga läkemedel. Men skillnaderna i förskrivningen mellan kvinnor och män, mellan kommuner och mellan landsting, är för stora. Här krävs att sjukvårdshuvudmännen arbetar systematiskt och målmedvetet för en bättre läkemedelsbehandling för äldre, säger Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg, SPF Seniorerna.


Gösta Bucht, Sakkunnig vård och omsorg, SPF Seniorerna

BAKGRUND

Kommuner där minst olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre:
1) Sorsele
2) Malå
3) Vaggeryd
4) Staffanstorp
5) Östra Göinge

Minst olämpliga läkemedel till äldre skrivs ut i Sorsele kommun. Sorsele har förbättrat sitt förskrivningsmönster under årens lopp från 28,4% av äldre över 80 år som fick olämpliga läkemedel år 2010, till att ha lägst förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre 2016.

Kommuner där mest olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre:

1) Öckerö
2) Mellerud
3) Ödeshög
4) Överkalix
5) Bengtsfors

Mest olämpliga läkemedel skrivs ut i Öckerö kommun med 26,7 %. Öckerö har dock förbättrat sig från 48,7 % år 2010 till 26,7 % för 2016.

Hela statistiken för både kommuner och landsting finns på Koll på Läkemedels hemsida kollpalakemedel.se. Det statistiska underlaget för Koll på Läkemedels statistik kommer från Socialstyrelsens receptstatistik över expedierade recept på landets apotek.

Målsättning att halvera multimedicineringen

Koll på läkemedel drivs i ett samarbete mellan Apoteket, SPF Seniorerna och PRO. Samarbetet har bland som mål att halvera förskrivningen av olämpliga läkemedel för landets äldre över 80 år. Sedan samarbetet startade har andelen utsatta 80+ minskat mer hälften, ett imponerande resultat säger Lars-Åke Söderlund, Apoteket.

Samarbetet har även målet att halvera andelen 80+ som får tio eller fler receptbelagda läkemedel under ett år. År 2016 låg andelen på 47,2 procent vilket ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det varierar dock stort mellan kommunerna. Vissa kommuner har gjort stora framsteg när det gäller behandling av äldre med läkemedel. Flera satsningar har samverkat till detta, inte minst kommunernas och landstingens ökade fokus på äldre och läkemedel.

Mer information

Hela statistiken för år 2016 finns här.

Anna Werkelin Ahlin, PRO                          073–807 07 88

Martin Engman, SPF Seniorerna                    072–250 06 15

Lars-Åke Söderlund, Apoteket                      070–660 84 32