Allt fler äldre vårdas på sjukhus efter fallolyckor

Tidningen Mitt i Upplands Väsby skriver att antalet pensionärer som de senaste 10 åren skadar sig i fallolyckor ökat drastiskt i kommunen. Särskilt syns ökningen bland äldre män.

Fallolyckor orsakar fler dödsfall bland äldre än någon annan sorts olycka. Färsk statistik från myndigheten för samhällsskydd (MSB) för hela riket visar att 35,5 % fler äldre män skadar sig i samband med fallolyckor i dag än för tio år sedan, medan ökningen för äldre kvinnor ligger på 8,5 %.
Ändå är det fortfarande nästan dubbelt så många kvinnor som män som skadas i fallolyckor.
Förra året fick 31 824 kvinnor och 16 838 män sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Ulla Lönn, Upplands Väsby säger till tidningen Mitt i Upplands Väsby att man tittar på den fysiska miljön, på vilka läkemedel personer står på samt den fysiska förmågan och hur man kan stärka upp den.

Fallolyckor och läkemedel är en viktig fråga att titta vidare på för Koll på läkemedel. Bland de åtgärder som är viktiga för att minska risken finns även att se över sina mediciner tillsammans med sin läkare.

Referens Tidningen Mitt i Upplands Väsby, 7 oktober 2010

Läkemedelsstrateg, Apotekare, Redaktör för hemsidan Koll på läkemedel Lars Rönnbäck