läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer 2016

Förstoppning

Vad bör behandlas?

Förstoppning oavsett genes ska inte leda till obehag och lidande vare sig i tidig eller sen palliativ fas. Vid opioidterapi bör behandling med laxantia ges samtidigt.  Obs ej med bulkmedel.

Icke-farmakologisk behandling

Icke-farmakologisk terapi ingår alltid (t ex fiberrik kost och regelbunden fysisk aktivitet).

Vilka läkemedel bör användas?

Osmotiskt verkande laxermedel (t ex makrogol, laktulos, laktitol), individuellt med smak – pröva olika. Peristaltikstimulerande läkemedel (t ex natriumpikosulfat, bisakodyl) har nytta som ”nödlösare” vid akuta besvär. Natriumpikosulfat i droppform (t ex 5 droppar x 2 -3 initialt) gör det enklare att titrera fram en lämplig dos, kan vid behov kombineras med en makrogol.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Risker med laxantia är bland annat elektrolytrubbningar och vätskeretention. Vissa läkemedel förvärrar förstoppning. Exempel på substanser med stor risk; järn i tablettform, opioider och verapamil.

När hur avsluta behandling?

Utvärdera alltid effekten av laxantia och ändra/avsluta behandlingen om utebliven effekt, biverkningar eller vid avslutad behandling med läkemedel som gett upphov till förstoppning. Läkemedelsbehandling vid förstoppning kan avslutas direkt men med noga uppföljning.

 

Utarbetat av Regionala Läkemedelsrådet i Uppsala/Örebroregionen.
Koll på läkemedel ansvarar ej för detta material men har fått tillstånd att publicera det.

Uppdaterad oktober 2016.